27%تخفیف
57,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
75,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده