27%تخفیف
55,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
60,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده