27%تخفیف
135,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
145,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده