27%تخفیف
210,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
240,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
39%تخفیف
315,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده