27%تخفیف
65,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
80,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده