74%تخفیف
75,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
40%تخفیف
75,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده