27%تخفیف
125,000تومان
فاصله تا حرم 7 دقیقه پیاده
16%تخفیف
110,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده