60%تخفیف

هتل آپارتمان آرمان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
210,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
60%تخفیف

هتل آپارتمان حیات شرق مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
120,000تومان
فاصله تا حرم 2 دقیقه پیاده
75%تخفیف

هتل آپارتمان رز طلایی مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
75,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
65,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان تبسم مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
75,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان آرین مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
95,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
70%تخفیف

هتل آپارتمان کاویان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
85,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان حریرستان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
135,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
56%تخفیف

هتل آپارتمان بشری مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
135,000تومان
فاصله تا حرم 2 دقیقه پیاده
50%تخفیف

هتل آپارتمان سلمان مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
90,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان دیدار مشهد

درجه هتل آپارتمان : عالی
60,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده