29%تخفیف

هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
قیمت از : 260,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
60%تخفیف

هتل آپارتمان کاکتوس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
260,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
40%تخفیف

هتل آپارتمان پایتخت مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
250,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
42%تخفیف

هتل آپارتمان پارادایس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
290,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان سفرا مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
360,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
34%تخفیف

هتل آپارتمان سروش مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
440,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
33%تخفیف

هتل آپارتمان آلتون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
150,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان پاویون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
220,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
40%تخفیف

هتل آپارتمان ترنم مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
230,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
49%تخفیف

هتل آپارتمان ایزد مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
220,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده