70%تخفیف

هتل آپارتمان تعطیلات مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
قیمت از : 95,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان کاکتوس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
75,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان پایتخت مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
75,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
74%تخفیف

هتل آپارتمان پارادایس مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
65,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
65%تخفیف

هتل آپارتمان سفرا مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
85,000تومان
فاصله تا حرم 4 دقیقه پیاده
55%تخفیف

هتل آپارتمان سروش مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
85,000تومان
فاصله تا حرم 5 دقیقه پیاده
75%تخفیف

هتل آپارتمان آلتون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
100,000تومان
فاصله تا حرم 12 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان پاویون مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
60,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
30%تخفیف

هتل آپارتمان ترنم مشهد

درجه هتل آپارتمان : خیلی خوب
110,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده