74%تخفیف

هتل آپارتمان آوا مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
420,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
39%تخفیف

هتل آپارتمان اخوان مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
80,000تومان
فاصله تا حرم 1 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان بهزاد مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
140,000تومان
فاصله تا حرم 6 دقیقه پیاده
35%تخفیف

هتل آپارتمان لاوان مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
150,000تومان
فاصله تا حرم 3 دقیقه پیاده
45%تخفیف

هتل آپارتمان رواق مشهد

درجه هتل آپارتمان : خوب
290,000تومان
فاصله تا حرم 10 دقیقه پیاده