نمایش فاصله تمام هتل/هتل آپارتمان های مشهد مقدس تا حرم مطهر رضوی


ردیف هتل سطح کیفی فاصله تا حرم مطهر ردیف هتل آپارتمان سطح کیفی فاصله تا حرم مطهر
1 هتل قصر طلایی 12 دقیقه پیاده 1 هتل آپارتمان آرمان مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
2 هتل الماس 2 مشهد 12 دقیقه پیاده 2 هتل آپارتمان حیات شرق مشهد عالی 2 دقیقه پیاده
3 هتل مدینه الرضا مشهد 1 دقیقه پیاده 3 هتل آپارتمان رز طلایی مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
4 هتل درویشی مشهد 12 دقیقه پیاده 4 هتل آپارتمان نخل فردوس مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
5 هتل بین المللی قصر مشهد 8 دقیقه پیاده 5 هتل آپارتمان تبسم مشهد عالی 4 دقیقه پیاده
6 هتل پارس مشهد 30 دقیقه پیاده 6 هتل آپارتمان آرین مشهد عالی 3 دقیقه پیاده
7 هتل سی نور مشهد 10 دقیقه پیاده 7 هتل آپارتمان حریرستان مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
8 هتل اترک مشهد 1 دقیقه پیاده 8 هتل آپارتمان بهزاد مشهد خوب 6 دقیقه پیاده
9 هتل الماس نوین مشهد 6 دقیقه پیاده 9 هتل آپارتمان کاویان مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
10 هتل الغدیر مشهد 3 دقیقه پیاده 10 هتل آپارتمان کاکتوس مشهد خیلی خوب 4 دقیقه پیاده
11 هتل عماد مشهد 4 دقیقه پیاده 11 هتل آپارتمان پایتخت مشهد خیلی خوب 1 دقیقه پیاده
12 هتل تارا مشهد 4 دقیقه پیاده 12 هتل آپارتمان پارادایس مشهد خیلی خوب 3 دقیقه پیاده
13 هتل کیانا مشهد 3 دقیقه پیاده 13 هتل آپارتمان سفرا مشهد خیلی خوب 4 دقیقه پیاده
14 هتل مشهد مشهد 4 دقیقه پیاده 14 هتل آپارتمان ترنم مشهد خیلی خوب 1 دقیقه پیاده
15 هتل آدینا مشهد 8 دقیقه پیاده 15 هتل آپارتمان پاویون مشهد خیلی خوب 6 دقیقه پیاده
16 هتل فردوس مشهد 7 دقیقه پیاده 16 هتل آپارتمان بشری مشهد عالی 2 دقیقه پیاده
17 هتل الماس ۱ مشهد 5 دقیقه پیاده 17 هتل آپارتمان آلتون مشهد خیلی خوب 12 دقیقه پیاده
18 هتل مینو مشهد 8 دقیقه پیاده 18 هتل آپارتمان رواق مشهد خوب 10 دقیقه پیاده
19 هتل رفاه مشهد 5 دقیقه پیاده 19 هتل آپارتمان دیدار مشهد عالی 5 دقیقه پیاده
20 هتل جواهر شرق مشهد 5 دقیقه پیاده 20 هتل آپارتمان سلمان مشهد عالی 3 دقیقه پیاده
21 هتل اطلس مشهد 1 دقیقه پیاده 21 هتل آپارتمان آوا مشهد خوب 6 دقیقه پیاده
22 هتل آفتاب شرق مشهد 3 دقیقه پیاده 22 هتل آپارتمان اخوان مشهد خوب 1 دقیقه پیاده
23 هتل سایه مشهد 3 دقیقه پیاده 23 هتل آپارتمان کیش بافان مشهد خوب 7 دقیقه پیاده
24 هتل تهران مشهد 5 دقیقه پیاده 24 هتل آپارتمان تعطیلات مشهد خوب 2 دقیقه پیاده
25 هتل پارمیدا مشهد 15 دقیقه پیاده 25 هتل آپارتمان زائری مشهد معمولی 4 دقیقه پیاده
26 هتل کیان مشهد 2 دقیقه پیاده 26 هتل آپارتمان تابش مشهد معمولی 12 دقیقه پیاده
27 هتل آپادانا مشهد 2 دقیقه پیاده 27 هتل آپارتمان لاوان مشهد خوب 3 دقیقه پیاده
28 هتل کارن مشهد 2 دقیقه پیاده 28
29 هتل جواهری مشهد 4 دقیقه پیاده 29
30 هتل نور مشهد 2 دقیقه پیاده 30
31 هتل هلیا مشهد 7 دقیقه پیاده 31
32 هتل هاترا مشهد 9 دقیقه پیاده 32
33 هتل رضویه مشهد 4 دقیقه پیاده 33
34 هتل حلما مشهد 8 دقیقه پیاده 34
35 هتل مدائن مشهد 6 دقیقه پیاده 35
36 هتل منجی مشهد 5 دقیقه پیاده 36
37 هتل سی و سه پل مشهد 7 دقیقه پیاده 37
38 هتل ایران زمین مشهد 4 دقیقه پیاده 38
39 هتل بسطامی مشهد 6 دقیقه پیاده 39
40 هتل آبشار مشهد 6 دقیقه پیاده 40
41 هتل کوثر مشهد 5 دقیقه پیاده 41
42 هتل حافظ مشهد 2 دقیقه پیاده 42
43 هتل مرمر مشهد 5 دقیقه پیاده 43
44 هتل زیارت مشهد 2 دقیقه پیاده 44
45 هتل صدرا مشهد 5 دقیقه پیاده 45
46 هتل سهند مشهد 4 دقیقه پیاده 46
47 هتل ارگ مشهد 4 دقیقه پیاده 47